Gröna linjen, den mörka linjen.

Den gröna linjen på t-banan har blivit ökänd för alla driftavbrott efter idrifttagningen av det nya signalsystemet. Men detta är inte det enda som drabbar resenärerna på den gröna linjen.

För gröna linjen gäller också att de elektroniska destinationsskyltarna på perrongerna inte ger någon upplysning om när nästa tåg kan väntas komma. Det är desto mer anmärkningsvärt efter som gröna linjen fick sina elektroniska destinationsskyltat efter både röda och blå linjen, som redan hade denna service. Men när gröna linjen fick elektroniska destinationsskyltar var dessa endast tända när ett tåg stod inne vid perrongen, däremellan var de släckta. Vid påringning till SL gavs beskedet om att den aktuella programvaran på blå och röda linjerna inte var bra. Programmet gav bara ett besked om när ett tåg skulle komma enligt tidtabellen och inte när det faktiskt skulle komma. Gröna linjen skulle få ett sådan program om några veckor. Det gick några veckor och några månader, ja även några år, men någon upplysningar på tavlorna om när nästa tåg skulle komma varken enligt tidtabell eller i verkligheten blev det inte.

Den 3 februari 1999 ordnade Kollektivtrafikant Stockholm ett offentligt möte om SL:s information till resenärerna. Då kom frågan om skyltarna på den gröna linjen upp. Bo Hjertstrand från SL lovade då att den nya programvaran som gjorde det möjligt att tala om när nästa tåg skulle komma skulle bli installerad så fort det nya signalsystemet blivit taget i bruk. Nu är signalsystemet igång och det värsta barnsjukdomarna tycks vara över (äntligen!?) men inga upplysningar om när nästa tåg kommer. Åtminstone inte då detta skrivs måndag den 24 januari 2000.

Kollektivtrafikant Stockholm tycker att gröna linjen snarast ska få denna information på destinationsskyltarna och även att det ska finnas elektroniks destinationsskyltar i biljetthalarna, på alla linjer, så att man inte behöver springa benen av sig när man hör ett tåg komma som man kanske inte ska med.

Åter till Debattsidan